Tilmeldingsbetingelser

BRUGERVILKÅR for tilmelding og betaling til arrangementet "Debatkonference: Hvor skal kulstoffet komme fra til den grønne omstilling?" arrangeret af Food & Bio Cluster Denmark, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele, DK, CVR-nummer 25666070 gennem tilmeldings- og betalingssystemet NemTilmeld.dk

 1. Generelt
  1. Arrangøren af dette arrangement er Food & Bio Cluster Denmark, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele, DK, CVR-nummer 25666070 (herefter kaldet "Arrangøren").
  2. Aftale om tilmelding og betaling til arrangementet indgås mellem dig og Arrangøren, Food & Bio Cluster Denmark.
  3. NemTilmeld.dk tilbyder tilmeldings- og betalingsløsningen til brug for dette arrangement. NemTilmeld.dk er alene formidler af tilmeldingen og betalingen mellem dig og Arrangøren. NemTilmeld.dk er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen, og påtager sig intet ansvar for arrangementets indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, mv., idet der henvises til Arrangøren.
  4. Nærværende betingelser (herefter kaldet "Betingelserne") finder anvendelse ved din tilmelding og betaling til Debatkonference: Hvor skal kulstoffet komme fra til den grønne omstilling? gennem foodbiocluster.nemtilmeld.dk. Disse betingelser gælder alene tilmelding og betaling til dette arrangement og du kan ikke regne med at disse Betingelser er gældende for andre arrangementer, heller ikke selvom de udbydes af samme Arrangør.
  5. Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens og NemTilmeld.dk's behandling af dine personlige oplysninger og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.
  6. Betingelserne skal ved din tilmelding og betaling være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.
 2. Tilmelding
  1. Tilmelding og betaling til dette arrangement sker på foodbiocluster.nemtilmeld.dk.
  2. Tilmelding til arrangementet lukker 30. maj 2023 kl. 09:00
  3. En tilmelding er, såfremt der kræves betaling, ikke gyldig såfremt betalingsmetode ikke er modtaget, eller aftale om betaling på anden vis er indgået.
 3. Betaling
  1. Prisen for arrangementet er angivet i Danske kroner (DKK)
  2. Betaling skal ske via en af disse betalingsmetoder Betalingskort, Elektronisk faktura (EAN).
  3. Hvis betaling foretages med betalingskort betaler kortholder eventuelle transaktionsgebyrer, hvis det er lovligt i forhold til det valgte betalingskort. I henhold til Lov om betaling kan Arrangøren ikke lade private kortholdere betale eventuelle transaktionsgebyrer på europæiske betalingskort. Arrangøren kan imidlertid vælge at lade dig betale transaktionsgebyret, når du f.eks. anvender et firmakort eller et ikke europæisk betalingskort.
  4. Tilmeldingen er først endelig, når betalingen er gennemført eller aftale om betaling er indgået, og du har modtaget en kvittering per e-mail eller til din e-Boks.
  5. Såfremt arrangementet bliver udsolgt i perioden mellem indtastning af antal ønskede deltagere, og til betalingen er gennemført, kan tilmeldingen ikke gennemføres, og betalingen vil blive afvist.
  6. Hvis der ikke foretages en betaling ved tilmeldingen og tilmeldingen derfor først betales efterfølgende f.eks. via faktura eller EAN fakturering er tilmeldingen bindende, og den fremsendte faktura skal betales indenfor den angivne betalingsfrist. Såfremt der ikke betales inden betalingsfristen, har Arrangøren mulighed for at annullere tilmeldingen og tildele pladserne til andre deltagere. Hvis du ønsker at ændre din tilmelding, herunder at annullere tilmeldingen, gælder reglerne i punkt 6. Det er altså ikke nok f.eks. at undlade at betale en faktura hvis du ikke ønsker at deltage.
  7. Såfremt den i punkt 3.6. nævnte betalingsfrist tidsmæssigt ligger efter afholdelsen af det pågældende arrangement, kan Arrangøren kræve, at betalingen finder sted før arrangementets afholdelse. I modsat fald kan deltageren nægtes deltagelse i arrangementet.
 4. Bekræftelse og adgang til arrangementet
  1. Når betaling er gennemført, modtager du bekræftelse via e-mail eller til din e-Boks på, at du er tilmeldt arrangementet.
  2. Arrangøren er berettiget til at nægte dig adgang til arrangementet, såfremt kvittering for tilmelding ikke medbringes eller fremvises, og prisen vil ikke blive refunderet.
 5. Ændringer fra Arrangørens side
  1. Efter gennemført tilmelding, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.
  2. Såfremt arrangementet må aflyses, tilbagebetales prisen for deltagelse. Såfremt du har betalt med betalingskort, vil pengene automatisk blive tilbageført hertil. Alternativt vil Arrangøren kontakte dig personligt med henblik på at finde en mulighed for tilbagebetaling af pengene.
  3. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:
   • At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt med op til 2 timer i forhold til det annoncerede tidspunkt.
   • At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer, jf. punkt 5.1.
   • At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger, dog alene således det nye afholdelsessted ligger indenfor 30 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.
   • At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således det samme formål kan opnås.
   • At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den eller de annoncerede personer er forhindret i at møde op.
  4. Du kan ikke pga. disse ændringer vælge at annullere tilmeldingen med mindre Arrangøren har givet mulighed for afbestilling, i hvilket tilfælde afbestilling kan foretages frem til det fastsatte tidspunkt.
  5. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer, idet Arrangøren på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer.
 6. Ændringer fra deltagerens side
  1. Efter gennemført tilmelding, er:
   Annullering af tilmeldingen muligt frem til 30. maj 2023 kl. 09:00. Ved annullering vil betalingen for deltagelsen i arrangementet blive refunderet.
   Rettelser i tilmeldingen ikke muligt.
 7. Arrangørens ansvar
  1. Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  2. Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris.
 8. NemTilmeld.dk's ansvar
  1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet og afholdt af Arrangøren, og bærer derfor intet ansvar for arrangementernes indhold, afholdelsen heraf og eventuelle mangler i denne forbindelse. NemTilmeld.dk indgår således ikke i et aftaleforhold med dig.
  2. Arrangøren hæfter således overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  3. Såfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra dig vedrørende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Arrangøren uden at NemTilmeld.dk forholder sig hertil. Du bedes derfor kontakte Arrangøren direkte, såfremt du har klager over eller spørgsmål til arrangementet.
  4. NemTilmeld.dk har intet ansvar overfor dig vedrørende Arrangørens rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren.
 9. Ændringer i betingelserne
  1. Efter gennemført tilmelding og betaling kan Betingelserne ikke ændres medmindre ændringen er til din fordel.
  2. Nærværende Betingelser gælder alene for dette arrangement, og du opfordres altid til at læse disse i sin fulde længde.
  3. Du kan ikke gå ud fra at samme Betingelser er gældende for alle arrangementer du kan tilmelde dig via NemTilmeld.dk. Da NemTilmeld.dk alene er formidler af tilmelding og betaling, er det op til den enkelte Arrangør, hvilke betingelser der skal være gældende for det enkelte arrangement.
 10. Cookie- og privatlivspolitik
  1. Generelt
   1. Cookie- og privatlivspolitiken i dette afsnit beskriver, hvorledes NemTilmeld.dk ApS (NemTilmeld.dk), Strømmen 6, 9400 Nørresundby, CVR-nummer 27673120 og Arrangøren (Food & Bio Cluster Denmark, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele, DK, CVR-nummer 25666070) indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med tilmeldingen til Debatkonference: Hvor skal kulstoffet komme fra til den grønne omstilling?.
   2. Arrangøren er dataansvarlig og NemTilmeld.dk er databehandler. Du kan henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontaktoplysningerne er anført nedenfor under afsnittet "Dine rettigheder" punkt "Retten til indsigelse".
  2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til
   1. Behandling af de indtastede oplysninger
    1. Ved tilmelding og betaling til et arrangement bliver de indtastede oplysninger overført og gemt i NemTilmeld.dk's system, hvor Arrangøren har adgang til oplysningerne.
    2. Til dette arrangement har Arrangøren krævet følgende oplysninger på deltagerne: Fornavn, Efternavn, E-mail, Mobilnummer, CVR-nummer, Firma eller Organisation.

     Bliver der udført en betaling registreres adresse, telefonnummer og eventuelt betalingskortoplysninger på betaleren. Er deltager og betaler to forskellige personer skal navn og e-mail også oplyses på betaleren.

     Oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger samt hvilket arrangement der er købt er nødvendige for, at Arrangøren kan opfylde aftalen om deltagelse i Debatkonference: Hvor skal kulstoffet komme fra til den grønne omstilling?. De øvrige oplysninger har Food & Bio Cluster Denmark anmodet om for at kunne administrere tilmeldingen og fundet relevant for og knyttet til det pågældende arrangement. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

    3. De indtastede oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling, ændring eller aflysning, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse betingelser.
   2. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden foodbiocluster.nemtilmeld.dk
    1. Hjemmesiden foodbiocluster.nemtilmeld.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer, når den laver forespørgsler til en hjemmeside. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke dig som bruger, men derimod din computer.
     Der anvendes kun tekniske cookies på hjemmesiden. De tekniske cookies anvendes med det formål at få hjemmesiden til at fungere. Du kan ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies.
     De tekniske cookies bliver automatisk slettet af din browser når du lukker din browser session. Se hvordan du sletter cookies her http://minecookies.org/cookiehandtering/.
    2. Når du benytter hjemmesiden foodbiocluster.nemtilmeld.dk bliver dine handlinger på siderne registreret i en log. Loggen gemmer data om de forespørgsler din browser sender til hjemmesiden. Arrangøren og NemTilmeld kan derfor se hvilke sider din browser har besøgt på hjemmesiden. Loggen bruges til at Arrangøren kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende anvender systemet for således at kunne optimere tilmeldingsprocessen til arrangementer og omtalen af arrangementer.
     Vi registrerer ikke personlige oplysninger om dig i loggen. Hvis du tilmelder dig et arrangement, bliver din computers forespørgsler knyttet sammen med de personlige oplysninger, du giver i forbindelse med tilmeldingen. I afsnit 10.4 kan du se hvornår dine personlige oplysninger bliver slettet.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden foodbiocluster.nemtilmeld.dk er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
   3. Behandling af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker mv. per e-mail
    1. Når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker eller lignende per e-mail fra NemTilmeld.dk kan der blive foretaget en registrering af, hvorvidt du har modtaget og åbnet den fremsendte e-mail. Registreringen foretages for at arrangøren kan sikre, at du har modtaget og set den pågældende e-mail.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelse, rykker mv. er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
  3. Modtagere af personoplysninger
   1. NemTilmeld.dk sælger ikke dine registrerede personoplysninger til tredjemand.
   2. Arrangøren og NemTilmeld.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand, medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser, eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev eller at billeder eller videoer med dig må anvendes på sociale medier. Du kan altid tilbagetrække det samtykke, du har givet igennem NemTilmeld.dk. Hvordan samtykket trækkes tilbage vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.
   3. For at kunne varetage din tilmelding igennem NemTilmeld.dk vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet betalingsformidlere og de samarbejdspartnere der benytter data på Arrangørens ordre, som f.eks. det kursus eller konferencecenter, hvor arrangementet afholdes eller en konference app-leverandør. Hvis Arrangøren kontakter dig omkring arrangementet via SMS vil en udbyder af en SMS gateway blive anvendt. Derudover vil en telefonudbyder blive anvendt ved telefoniske henvendelser.
   4. Betalingskortsoplysninger håndteres gennem de autoriserede betalingssystemer QuickPay, Clearhaus og Nets. Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og kontrolkode(CVC) hos QuickPay overføres disse til Clearhaus eller Nets i krypteret form. NemTilmeld.dk har ikke adgang til alle de indtastede kortoplysninger (Kortnummer, udløbsdato, og CVC-kode).
   5. Information om GDPR Ved tilmelding til eventet accepterer jeg, at Food & Bio Cluster Denmark opbevarer oplysninger om mig i sit kunderegister. Ligeledes accepterer jeg, at deltageroplysningerne (navn og organisation) vil blive delt i forbindelse med udlevering af en deltagerliste til deltagerne, til donorer, til afholdelsesstedet og til oplægsholdere på eventet. Jeg accepterer samtidig, at der tages billeder til eventet og at billederne kan anvendes af arrangørerne efterfølgende. Desuden accepterer jeg at Food & Bio Cluster Denmark må kontakt en med andre relevante og faglige arrangementer, muligheder og evalueringer. Læs vores datapolitik på https://foodbiocluster.dk/tilmelding-til-arrangement
   6. Arrangøren kan endvidere videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet, hvis "interesseafvejningsreglen" efter en konkret vurdering er opfyldt.
  4. Sletning af personlige oplysninger
   1. Hvis der er betalt for tilmeldingen opbevares betalingsoplysninger til udgangen af kalenderåret plus 5 år i henhold til gældende lovgivning.
   2. Alle øvrige personoplysninger slettes 5 år efter arrangementet er afsluttet.
  5. Sikkerhed
   1. NemTilmeld.dk har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
   2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
   3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.
  6. Dine Rettigheder
   1. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.
   2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:
    1. Retten til indsigt i egne personoplysninger
     Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, herunder f.eks. hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Arrangørens persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger.
    2. Retten til berigtigelse
     Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, kan Arrangøren havde gjort det muligt for dig at korrigere de oplysninger, du har angivet direkte hos NemTilmeld.dk via et link i den fremsendte tilmeldingsbekræftelse. Har Arrangøren ikke gjort dette muligt for dig opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.
    3. Retten til sletning
     I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
    4. Retten til begrænsning af behandling
     Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte, eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.
    5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
     Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.
    6. Retten til indsigelse
     Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
     Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Arrangøren, se kontaktoplysningerne nedenfor. Arrangøren vil efter din henvendelse undersøge, om betingelserne for din henvendelse er opfyldt, og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.

     Kontaktoplysninger:
     Økonomichef
     Gitte Graversen Hermann
     E-mail: ggr@foodbiocluster.dk
     Telefonnummer: 40 63 85 51
   3. Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.
   4. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
    Datatilsynet,
    Carl Jacobsens Vej 35
    2500 Valby
    Tlf.: +45 33 19 32 00
    Fax: +45 33 19 32 18
    Mail: dt@datatilsynet.dk
 11. Fortrydelsesret
  1. I henhold til forbrugeraftaleloven kan forbrugere træde tilbage fra aftaler om fjernsalg.
  2. I henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven er visse aftaler dog undtaget fra fortrydelsesretten. Dette gælder bl.a. forplejninger og tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder kulturelle arrangementer eller sportsarrangementer, når du på forhånd er oplyst om arrangementets dato.
  3. Idet arrangementet er omfattet her af kan du ikke fortryde tilmeldingen, når den er gennemført, medmindre Arrangøren har givet mulighed for at annullere tilmeldingen, se punkt 6.1 ovenfor.
 12. Indsigelsesordningen (vedrørende forbrugere)
  1. En indehaver af et betalingskort, f.eks. et dankort, har mulighed for at gøre indsigelser mod, at et givent beløb er trukket fra kortholders konto i forbindelse med anvendelse af betalingskortet som betalingsmiddel på internettet.
  2. Forbrugeren kan altid gøre indsigelse, såfremt der er trukket et beløb fra forbrugerens konto via brug af et betalingskort, og forbrugeren kan godtgøre:
   (1) At denne ikke har modtaget varen
   (2) At denne har været udsat for et misbrug af sine kortoplysninger
   (3) At denne har fortrudt købet, inden han har modtaget varen f.eks. nægtet at modtage den eller undladt at afhente den på posthuset
   (4) At der er trukket et højere beløb, end forbrugeren havde godkendt ved bestillingen
  3. Det er kun i de i stk. 12.2 situation nr. 1-4, at forbrugeren har mulighed for at få det indbetalte beløb retur fra NemTilmeld.dk.
  4. Det er tillige en forudsætning, at forbrugerens indsigelser ikke umiddelbart kan tilbagevises som urigtige.
  5. Forud for en indsigelse skal forbrugeren forgæves have kontaktet betalingsmodtageren (i denne situation NemTilmeld.dk) med krav om tilbagebetaling af eventuelle udestående beløb. Du kan kontakte NemTilmeld.dk på support@nemtilmeld.dk eller telefon +45 70 40 40 70.
  6. Forbrugeren skal gøre indsigelse ved at henvende sig til udstederen af betalingskortet, hvilket oftest er forbrugerens pengeinstitut. Pengeinstituttet skal hjælpe forbrugeren med at udfylde en indsigelsesblanket, og herefter skal pengeinstituttet uden yderligere stillingtagen til indsigelsen tilbageføre beløbet til forbrugeren.
  7. Ønsker en forbruger at gøre en indsigelse gældende overfor en uautoriseret eller fejlbehæftet betalingstransaktion skal forbrugeren gøre dette hurtigst muligt.
  8. NB! NETS og bankerne kan have interne frister for hvor lang tid efter pengene er hævet, en indsigelse kan gøres gældende. Kontakt derfor altid dit pengeinstitut eller NETS hurtigst muligt, hvis du ønsker at gøre en indsigelse gældende.

Kontaktinformationer til arrangør

Food & Bio Cluster Denmark

8999 2500

info@foodbiocluster.dk