Hop til hovedindholdet

Food & Bio Cluster Denmark logo

Temadag om optimeret udnyttelse af afgasset biomasse


Dato og tid

Torsdag d. 10. november 2022 kl. 09:00 til 15:45

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 7. november 2022 kl. 22:00

Sted

Ecopark Aarhus MiljøCenter, Bautavej 1A, 8210 Aarhus V Ecopark Aarhus MiljøCenter
Bautavej 1A
8210 Aarhus V

Temadag om optimeret udnyttelse af afgasset biomasse


Arrangementsbeskrivelse

Med udbygningen af biogasproduktionen i Danmark er der efterhånden ganske store mængder afgasset biomasse at transportere, lagre og udnytte som gødning.

Det giver en stor interesse for at sikre en god udnyttelse af næringsstoffer og kulstof i den afgassede biomasse samtidig med, at omkostninger til transport og lagring minimeres. Desuden skal man tilpasse praksis til gældende lovgivning, som løbende bliver opdateret, f.eks. regler for udbringning af fosfor og regler vedrørende begrænsning af ammoniakfordampningen.

På denne temadag er der mulighed for at få viden om nye teknologier og metoder til sikring af en optimal udnyttelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg. Der vil også være mulighed for at diskutere idéer til nye teknologier, og man kan få udvidet sit netværk indenfor området.

Program

9.00 Ankomst, kaffe og morgenbrød

9.30 Introduktion til dagens program v/ Thorkild Q. Frandsen, Food & Bio Cluster Denmark

9.40 Plantebaserede biomasser i biogasanlæg og hvordan de påvirker den afgassede biomasse v/ Lars V. Toft, SEGES Innovation

10.05 Hvilke konsekvenser kan ændringerne i råvaregrundlaget få for udnyttelsen af den afgassede biomasse? v/ Torkild S. Birkmose, SEGES Innovation

10.30 Praktiske erfaringer fra brug af halm til biogas v/ Niels Buch, Vestjysk Landboforening

10.50 Strække ben-pause

11.00 Resultater fra markforsøg med afgasset biomasse v/ Martin N. Hansen, SEGES Innovation

11.25 Afgasset biomasse – nye trends og muligheder for optimering af udnyttelsen v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

12.00 Frokost og netværk

13.00 SMARAGD: Demonstration af softwareløsning til håndtering af designergylle på biogasanlæg v/ Peter Bach, SEGES Innovation

13.25 SMARAGD: Erfaringer med online-analyse af afgasset biomasse v/ Xavier Fretté, Nature Energy

13.50 Fysiske urenheder i biopulp produceret ud fra kildesorteret husholdningsaffald v/ Lars Ravn Nielsen, Gemidan Ecogi

14.10 Kaffepause og netværk

14.40 Nye samarbejdsmodeller mellem leverandører og biogasanlæg v/ Anders Andersen, Sønderjysk Landboforening


15.05 Udenlandske eksempler på nye teknologier til behandling af afgasset biomasse v/ Flavia Casu, Wageningen University & Research

15.30 Opsamling og afrunding. Hvor er der huller i vores viden? v/ Thorkild Q. Frandsen, Food & Bio Cluster Denmark

15.45 Tak for i dag!

Målgruppe: Driftsledere og ejere af biogasanlæg, landbrugsrådgivere, landbrugere, teknologileverandører og andre interesserede.

Temadagen arrangeres i samarbejde mellem Food & Bio Cluster Denmark, SEGES Innovation og projektet Smart afgasset gødning (SMARAGD), der har modtaget tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Innovationskraft
Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på projektet Innovationskraft, som er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Food & Bio Cluster Denmark
FBCD

Tlf: +45 89992500
info@foodbiocluster.dk

Kontaktinformation til arrangør

Food & Bio Cluster Denmark
FBCD

Tlf: +45 89992500
info@foodbiocluster.dk