Hop til hovedindholdet

Food & Bio Cluster Denmark logo

Seminar om afgasset biomasse


Dato og tid

Torsdag d. 11. november 2021 kl. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 10. november 2021 kl. 06:00

Sted

Ecopark Aarhus MiljøCenter, Bautavej 1A, 8210 Aarhus V Ecopark Aarhus MiljøCenter
Bautavej 1A
8210 Aarhus V

Seminar om afgasset biomasse


Arrangementsbeskrivelse

Omkring 25% af al husdyrgødning i Danmark afgasses i dag. Udbygningen af biogasproduktionen forventes at fortsætte i de kommende år, hvilket giver en øget interesse for optimal udnyttelse af næringsstoffer i den afgassede biomasse.

 
En af udfordringerne er at sikre en høj kvælstofudnyttelse i afgasset biomasse fra anlæg, som anvender store mængder af fast biomasse, der kun delvist omsættes i biogasreaktoren. Samtidig giver fosforlofterne begrænsninger i gødningsanvendelsen for nogle biogasanlæg og deres aftagere af afgasset biomasse.

 
På dette seminar gøres status for udnyttelsen af afgasset biomasse fra danske biogasanlæg og der præsenteres forskellige muligheder for at forbedre gødningskvaliteten af den afgassede biomasse.

Seminaret består af en række faglige indlæg og af workshops, hvor deltagerne kan bidrage med egne erfaringer og idéer til nye løsninger, der kan bidrage til bedre udnyttelse af afgasset biomasse.

 
Seminaret er åbent for alle men henvender sig især til ejere og driftsledere på biogasanlæg, teknologileverandører, landbrugsrådgivere og landmænd med interesse i optimeret anvendelse af afgasset biomasse.

Se program ( PDF fil )
 
Seminaret arrangeres i samarbejde mellem Food & Bio Cluster Denmark, SEGES og projektet Smart afgasset gødning (SMARAGD), der har modtaget tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 
Innovationskraft
Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Food & Bio Cluster Denmark
FBCD

Tlf: +45 89992500
info@foodbiocluster.dk

Kontaktinformation til arrangør

Food & Bio Cluster Denmark
FBCD

Tlf: +45 89992500
info@foodbiocluster.dk