Hop til hovedindholdet

Food & Bio Cluster Denmark logo

Bioøkonomiske muligheder i græsprotein, biogas og biomasser


Dato og tid

Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 10:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 23:55

Bioøkonomiske muligheder i græsprotein, biogas og biomasser


Arrangementsbeskrivelse


Præsentation af resultater og erfaringer fra 11 pionerprojekter under Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi.


Nye bioøkonomiske løsninger bliver vigtige for fremtidens grønne erhverv. I Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi har en række virksomheder, universitetsafdelinger og vidensinstitutioner siden 2017 gennemført 11 projekter, som hver for sig har afdækket forskellige muligheder for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.

Online deltagelse:
Arrangementet foregår online via Microsoft Teams og linket til deltagelse udsendes via mail to dage før. Deltagelse er gratis.

Hent programmet her

Program:

10.00                
Opkobling via Teams

10.05                
Velkomst og præsentation af Udviklingsprogrammet for Bioøkonomi under Region Midtjylland v/ Michael Støckler, Food & Bio Cluster Denmark

10.10                
Udvikling af en græsproteinfabrik i GreenLab Skive v/ Mette Lübeck, Aalborg Universitet, BiomassProtein ApS

10.25                
Ny teknik til at høste enggræs til bioraffinering v/ Ole Green, AgroIntelli

10.40                
Skræddersyet GræsProtein Anlæg v/ Mads Busk Larsen, R&D Engineering A/S

10.55                
Protein fra grøn biomasse til fødevarer v/ Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for fødevarer, Aarhus Universitet

11.10                
Svar på spørgsmål

11.30                
Frokost

12.30                
Bæredygtige vækstsubstrater til planteproduktion v/ Søren Ugilt Larsen, seniorspecialist, Teknologisk Institut

12.45                
Mere værdi af korn ved raffinering af kliddet v/ Anne Christine Steenkjær Hastrup, sektionsleder, Teknologisk Institut

13.00                
Mindre metan fra køerne ved at fodre med alger v/ Jørgen Hinge, seniorspecialist,Teknologisk Institut

13.15                
Svar på spørgsmål

13.30                
Kaffepause

14.00                
Halm og efterafgrøde høstet sammen til biogas v/ Kurt Hjort Gregersen, Teknologisk Institut, AgroTech

14.15                
Biologisk forbehandling af biomasse v/Peter Fritsen, Kriska BioTech ApS

14.30                
Bedre funktion i biogasanlægget ved forbehandling af halm og fjernelse af sand v/ Svend Hoff, direktør, AST - Advanced Substrate Technologies A/S

14.45                
Næringsstoffordeling ved forskellige metoder til separation af afgasset gylle v/ Søren Ugilt Larsen, seniorspecialist, Teknologisk Institut                                                                   
15.00                
Oversigt over teknologier til optimering af biogas produktion v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

15.15                
Svar på spørgsmål

15.30                
Sådan har virksomhederne taget imod udviklingsprogrammet – en evaluering v/ Martin Hvarregaard Thorsøe, Aarhus Universitet 
                                                              
15.45                
Bioøkonomiske tiltag på vejen mod bæredygtighedsmålene v/ Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet

16.00                
Afslutning