Hop til hovedindholdet

Food & Bio Cluster Denmark logo

Temadag om gødningskvaliteten af afgasset biomasse


Dato og tid

Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 23:55

Sted

Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29 - Konferencesalen, 8000 Aarhus C Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29 - Konferencesalen
8000 Aarhus C

Temadag om gødningskvaliteten af afgasset biomasse


Arrangementsbeskrivelse

Mere end 20% af husdyrgødningen i Danmark behandles nu i biogasanlæg og udbygningen af biogasproduktionen forventes at fortsætte i de kommende år. Det giver en stigende interesse for en optimal udnyttelse af næringsstoffer og kulstof i den afgassede biomasse.

En af udfordringerne er at sikre en høj kvælstofudnyttelse i afgasset biomasse fra anlæg, som anvender store mængder af fast biomasse, der kun delvist omsættes i biogasreaktoren. Samtidig giver fosforlofterne begrænsninger i gødningsanvendelsen for nogle biogasanlæg og deres aftagere af afgasset biomasse.

På denne temadag gøres status for udnyttelsen af afgasset biomasse fra danske biogasanlæg og forskellige muligheder for at forbedre udnyttelsen af næringsstofferne præsenteres.

Temadagen består af en række faglige indlæg og af workshops, hvor deltagerne kan bidrage med egne erfaringer og idéer til nye løsninger, der kan bidrage til bedre udnyttelse af afgasset biomasse. Temadagen er åben for alle men henvender sig især til ejere og driftsledere på biogasanlæg, teknologileverandører, landbrugsrådgivere og landmænd med interesse i optimeret anvendelse af afgasset biomasse.

Temadagen arrangeres i samarbejde mellem INBIOM -Innovationsnetværket for Bioressourcer, Teknologisk Institut og projektet Smart afgasset gødning (SMARAGD), der har modtaget tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Se programmet for dagen her

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM), Teknologisk Institut og SMARAGD projektet
Tlf: 6142 2511
tqf@foodbiocluster.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM), Teknologisk Institut og SMARAGD projektet
Tlf: 6142 2511
tqf@foodbiocluster.dk